Список спецкурсів

1.    Культурологічні засади  викладання світової літератури
Тьютор: Юрчак В.А.

 

2.    Сучасний урок світової літератури: критерії ефективності
Тьютор: Юрчак В.А.
3.    Екологізація географічної освіти
Тьютор: Мойсеєва С.Г.

 

4.    Географія країн європейського союзу
Тьютор: Мойсеєва С.Г.

 

5.    Технологія кооперативного навчання у процесі викладання економіки
Тьютор: Мойсеєва С.Г.

 

6.    Методика викладання  курсу «Основи споживчих знань»
Тьютор: Мойсеєва С.Г.

 

7.    Методика викладання  музичного  мистецтва
Тьютор: Гловацький С.В.

 

8.    Технології активізації творчого мислення учнів
Тьютор: Лєснікова Ю.В.

  

9.    Актуальні аспекти планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу
Тьютор: Богославець Г.І.

 

10.    Методика розв’язування біологічних задач
Тьютор: Даниленко Л.І.

 

11.    Розв’язування розрахункових задач з хімії
Тьютор: Замулко О.І.

 

12.    Основи професійного саморозвитку педагога
Тьютор: Хрипун В.І.

 

13.    Тестування як інноваційний метод вимірювання предметних та інших видів  компетентностей учнів
Тьютори: Лісова Н.І., Бондаренко О.А.

 

14.    Теорія та практика психодіагностики молодшого та шкільного віку, інформаційно-методичні матеріали для вчителя. Технологічна освіта
Тьютор: Боголій В.М.

 

15.    Психологічні аспекти управлінської діяльності
Тьютор: Карікаш В.І.

 

16.    Психологічні засади диференційного підходу у педагогічній взаємодії
Тьютор: Коновальчук В.І.

 

17.    Військово-патріотичне виховання в навчальних закладах середньої освіти
Тьютор: Кравцов А.К.

 

18.    Зміст і технології формування життєво компетентної особистості вихованця позашкільного навчального закладу
Тьютор: Кудін В.С.

 

19.    Методика виховної роботи в загальноосвітній школі-інтернат
Тьютор: Момоток Т.П.

 

20.    Основи професійно-творчої самореалізації педагогічного працівника
Тьютор: Волошенко О.В.

 

21.    Інтенсифікація процесу іншомовного спілкування крізь призму сьогодення
Тьютор: Пахомова Т.Г., Савицька Г.І.

 

22.    Психологічна допомога дітям з кризових сімей
Тьютор: Руденко І.М.

 

23.    Професійно-педагогічна іміджологія
Тьютор: Ніколаєску І.О.

 

24.    Сучасний урок історії: критерії ефективності
Тьютор: Степанова Н.М.

 

25.    Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку
Тьютор: Андрющенко Т.К.

 

26.    Сучасний урок української мови і літератури: критерії ефективності
Тьютори: Месевря О.І., Січкар С.І.

 

27.    Інноваційні методики діагностичної роботи з сім’єю
Тьютор: Войцях Т.В.
28.    Розв’язування розрахункових задач з фізики
Тьютор: Новосельський М.А.
29.   Практикум з розв’язування задач по вибраних темам шкільного курсу математики
Тьютор: Козлова О.М.
30.    Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними працівниками (для керівників ЗНЗ)
Тьютор: Гладка Н.М.
31.    Шляхи реалізаціїпрофільного навчання (для керівників ЗНЗ)
Тьютор: Чиркова С.І.
32.    Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до формування життєвої компетентності особистості доршкільника
Тьютор: Сіренко А.Є.
33.    Використання проектної технології у навчально-виховному процесі початкової школи
Тьютор: Добровольська Л.Н.
34.   Формування професійної компетентності вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами
Тьютор: Денисенко О.І.