Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до навчання

в Інтернет-школі педагогічної майстерності!

Метою Інтернет-школи є створення умов для досягнення педагогами бажаного рівня професійної компетентності через самоосвіту.

Якість навчання і виховання у сучасній школі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів. Безперечно, що цей рівень має постійно зростати, і важливою складовою даного процесу є самоосвіта. Самоосвіта забезпечує можливість саморозвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя, оскільки вона:

здійснюється добровільно;

здійснюється свідомо;

планується, керується і контролюється самою людиною.

В «Інтернет-школі педагогічної майстерності» Ви маєте можливість ознайомитися з переліком спецкурсів, представлених у каталозі. Обравши спецкурс, який Вас зацікавить, Ви можете:

самостійно вивчити поданий навчальний матеріал;

виконати практичні завдання, спрямовані на набуття вмінь і навичок на практиці застосовувати набуті теоретичні знання;

самостійно провести підсумкове контрольне тестування до курсу з метою самооцінки власного рівня обізнаності з питання, що вивчалося.

Під час вивчення спецкурсу, у разі необхідності Ви маєте можливість отримати консультацію спеціалістів, зайшовши на наш сайт. У книзі відгуків і пропозицій ми очікуємо Вашої оцінки запропонованих матеріалів, ідей щодо розширення тематики спецкурсів та запровадження інших форм самоосвіти педагогів.

Представлені на сайті наукові статті, сподіваємося, будуть цікавими для Вас і допоможуть Вам у підготовці різних форм навчально-виховного процесу у школі.